Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim serwis informacyjny
Dane podstawowe
 • Informacje o podmiocie
 • Dokumenty ZSiPOWŁ
 • Kierownictwo Szkoły
 • Dyrektor
 • Zastępca Dyrektora
 • Główny Księgowy
 • Ogłoszenia
 • Zamówienia Publiczne
 • Aktualności
 • Nabór na wolne stanowisko
 • Organizacja szkoły
 • Rekrutacja
 • Kierunki kształcenia
 • Statut
 • Ochrona Danych Osobowych
 • Inne informacje i dokumenty
 • Kalendarz roku szkolnego
 • Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • KIEROWNICTWO SZKOłY

    Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

  Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków


  Lista załączników
  1. Regulamin przyjmowania skarg i wniosków w ZSiPO Woj. Łódzkiego
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-12-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    UCHWAŁA NR XXXV/459/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Wojew

  UCHWAŁA NR XXXV/459/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 marca 2017 r.
  w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim


  Lista załączników
  1. uchwała 459
  2. uchwala 484
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-02-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Główny księgowy

  Główny księgowy: mgr Aneta Serwa
  ksiegowość@policealna.net.pl

    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-12-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

  mgr Iwona Gawron

    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-07-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zastępca Dyrektora

  Zastępca Dyrektora: mgr inż. Łucja Okońska

   

    udostępnił Administrator BIP dnia 2017-10-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dyrektor

  Dyrektor: mgr Iwona Gawron
  dyrektor@policealna.net.pl

    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-09-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Informacje o podmiocie

  KOMUNIKAT

  Informujemy, że UCHWAŁĄ NR XXXV/459/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

  z dnia 27 marca 2017 r. z dniem 1 września 2017 r. tworzy się

  Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.

  W skład Zespołu wchodzą:

  Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

  i

  Bursa Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

   

  Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim to publiczna placówka oświatowa w skład której wchodzą:

  1.Szkoła Policealna Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
  2.Samorządowa Szkoła Policealna dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim

  Od wielu lat kształcimy z pasją na kilkunastu kierunkach w systemie zaocznym oraz stacjonarnym.

  Jako instytucja oświatowa przede wszystkim stawiamy na:

  - indywidualne podejście do każdego ucznia  i słuchacza
  - rzetelność, kreatywność oraz profesjonalizm (wysoka zdawalność egzaminów)
  - skrupulatne przygotowane do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
  - działalność społeczną
  - ciągły rozwój placówki, wprowadzając coraz to bardziej innowacyjne formy kształcenia tj. kwalifikacyjne kursy zawodowe lub formy uczenia się na odległość

  Gwarantujemy:
   
  - wysoki poziom nauczania
  - wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
  - udział w spotkaniach naukowych oraz szkoleniach organizowanych przez szkołę,
  - miłą atmosferę i niezapomniane wspomnienia
  - bezpłatną naukę przez cały okres trwania nauki

  Zespół Szkół i Placówek Oświatowych
  Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz.
  97-200 Tomaszów Maz., ul. Św. Antoniego 47
  Tel.: 44 724 27 43
  www.ckutomaszow.pl
  sekretariat@policealna.net.pl

  ------------------------------------------------------------------------------------------

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

   informuję, że:

   Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek
  Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, z siedzibą
  w Tomaszowie Maz. ul. Św. Antoniego 47, tel.: 44 724 27 43,

  email: dyrektor@policealna.net.pl

  Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:

  imię i nazwisko: Katarzyna Wójciak

   tel.: 44 724 27 43;
  email : sekretariat@policealna.net.pl

  1. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (jw.) oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r.
   o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).
  2. Dane osobowe wykorzystane będą tylko w celach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów, ewentualnego zawarcia umowy, podjęcia
   lub kontynuowania kształcenia lub realizacji zadań statutowych Administratora.
  3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
   do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego
   z przepisów prawa.
  5. Ma Pan/Pani prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu
   na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
  6. Jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-09-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Dyrektor
  2. Zastępca Dyrektora
  3. Główny Księgowy
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra