Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim serwis informacyjny
Dane podstawowe
 • Informacje o podmiocie
 • Dokumenty ZSiPOWŁ
 • Kierownictwo Szkoły
 • Dyrektor
 • Zastępca Dyrektora
 • Główny Księgowy
 • Ogłoszenia
 • Zamówienia Publiczne
 • Aktualności
 • Nabór na wolne stanowisko
 • Organizacja szkoły
 • Rekrutacja
 • Kierunki kształcenia
 • Statut
 • Ochrona Danych Osobowych
 • Inne informacje i dokumenty
 • Kalendarz roku szkolnego
 • Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ORGANIZACJA SZKOłY   \  KIERUNKI KSZTAłCENIA

    Kierunki kształcenia

  Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Maz., wchodzące w skład Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego, kształci absolwentów szkół średnich w formie stacjonarnej (od poniedziałku do piątku), wieczorowo oraz zaocznie. Placówka  posiada bogatą ofertę edukacyjną systematycznie dostosowywaną do potrzeb lokalnego rynku pracy. W ofercie Centrum są następujące kierunki kształcenia:

  • asystent osoby niepełnosprawnej – 1 rok (2 semestry)
  • asystentka stomatologiczna – 1 rok (2 semestry)
  • higienistka stomatologiczna – 2 lata (4 semestry)
  • opiekun medyczny – 1 rok (2 semestry)
  • opiekunka dziecięca – 2 lata (4 semestry)
  • opiekunka środowiskowa – 2 lata (4 semestry)
  • opiekun osoby starszej – 2 lata (4 semestry)
  • terapeuta zajęciowy – 2 lata (4 semestry)
  • technik masażysta – 2 lata (4 semestry)
  • technik usług kosmetycznych – 2 lata (4 semestry)
  • technik drogownictwa – 2 lata (4 semestry)
  • technik geodeta – 2 lata (4 semestry)
  • technik BHP – 1,5 roku (3 semestry)
  • technik informatyk – 2 lata (4 semestry)
  • technik turystyki wiejskiej – 2 lata (4 semestry)
  • technik ochrony fizycznej osób i mienia– 2 lata (4 semestry)
  • technik sterylizacji medycznej – 1 semestr (2 lata)
  • technik elektroniki i informatyki medycznej– 2 lata (4 semestry)
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.0 góra